Системи за контрол на достъпа

Механични (keyless - без ключ)

Електронни и електро-механични брави

Заключващи системи за контрол и ограничаване на достъпа.

Защо да/не изберем електрическа / електронна система за контрол на достъп?

За да работят, електронните системи за контрол на достъп се нуждаят от електрическо захранване. Захранването обикновено е с напрежение 12V. За целта към системата се връзва трансформатор (преобразувател на елетрическо напрежение). При спиране на захранването (тока) системата не функционира. В завизмост от нуждите и изискванията на клиента, се монтират два основни вида електонни ключалки / брави - тип Fail Safe, т.е. при спиране на тока бравата е в положение "постиянно отворена", осигуряваща безпоасносто излизане на затворените в помещението хора. Другия случай, когато е нужно помещението да е "постоянно затворено" прис спиране на тока, се монтира брава тип Fail Secure. За функциониране на електронната система при прекъсване на елктрическото захранване може да се постави автономно захранване (акумулатор), който да гарантира нормалната работа на системата.

ПРЕДИМСТВА:
 1. Широко приложение (хотели, админстративни сгради, жилищни блокове и др.) поради голямото разнообразие от различни видове електронни, електромеханични, електрически брави, магнити и ключалки.
 2. Възможност за работа в режим "multiuser" - когато се налага смяна на кода за достъп при всеки следващ ползвател (например във фитнес зала, басейн, шкафчета за багаж в МОЛ-овете и гарите и др.).
 3. Лесно и бързо препрограмиране на картите и чиповете за достъп или цифровия код чрез "master card" и/или "master code".
 4. Възможност за работа с безконтактни чипове и карти.
 5. Памет за саъбитията (не при всички системи) - запаметяват кой и кога е използвал персоналния си код, карта или чип за достъп.
 6. Възможност за монтиране на скрити / невидими електромеханични брави с високо антивзломно ниво на сигурност.
 7. Възможност за управление с дистанционно управление.
НЕДОСТАТЪЦИ:
 1. Възможност за безконтрилируемо размножаване / дублиране на чипове и карти, разботещи с фиксиран код ( 99% от системите, монтирани на входове на блокове и асансьори)
 2. Висока себестойност на материалите и труда за монтаж
 3. Сложност на монтаж - окабеляване, разпределителна кутия за скриване на акумулатор, трансформатор, контролер и др.
 4. Реален риск от отказ на системата без "предупреждение" или каквито и да е симптоми за отказ.
 5. Възможност от "загуба на паметта" за вече програмираните чипове и карти, което налага повторното им събиране от всички ползватели и пре-програмиране.
 6. Затруднено или невъзможно аварийно отключване / отваряне на вратата (без повреда) при отказ на система от типа "fail secure".
 7. Оскъпяване на оборудването при допълнителен монтаж на автономно захранване.
 8. Ограничен или невъзможен монтаж на вече съществуващи плътни входни метални и дървени врати.

Електронни системи за контрол на достъп с безконтактни чипове и карти

За входове и асансьори на жилищни блокове и административни сгради. Монтаж и обслужване.
Цени от 250 лв.* (за асансьор) и от 370.00 лв.*(за входни врати) с включен монтаж и въвеждане в експлоатация.

Опция за връзване към съществуващи домофонни инсталации.


Работи с електронни карти и/или чипове (по избор на клиента)

* В цената не са включени електронните карти /чипове/

Защо да/не изберем механична система за контрол на достъп?

За разлика от електронните системи за контрол на достъп, механичните брави с код не използват електрическо захранване. Те реално биха могли да заместят вече съществуващата дръжка или топка на Вашата врата и само набирайки своят персонален код на достъп да отворите вратата.

ПРЕДИМСТВА:
 1. Широко приложение (хотели, админстративни сгради, жилищни блокове и др.) поради възможността да се монтират на мястото на вече същствуващи дръжки на врати. Практически, можете да монтирате такава брава навсякъде.
 2. Липса на кабелни инсталации, което ги прави подходящи за монтаж на места където няма изградена или използваема електрическа инсталация.
 3. Възможност за бърза и лесна смяна на кода (при определни модели брави)
 4. Механичните брави не налагат използването на каквито и да било чипове и карти. Това ги прави изключтелно подходящи за монтаж на операционни в болници, лекарски кабинети, офиси.
 5. Поради естеството на механизма, при възникване на дефект винаги има "предизвестие", т.е. Вие ще разберете, когато бравата започне да се износва и има шанс да откаже да работи.
 6. Предлаганите от нас модели на Британската фирма BORGLOCKS са изработени от висококачествени материали, гарантиращи дълъга и безпроблемна работа на всяка брава.
 7. Функция "постоянно отворена", която се задейства по желание на клиента (например по време на приемния час в учителския кабинет)
 8. Подходящи за монтаж на врати, изложени на тежки атмосферни условия (кораби, открити складове и др.)
 9. Моделите от серия "easicode" позволяват смяна на кода / шифъра за достъп без демонтаж на бравата.
 10. Добър естетически и респектиращ вид, което ги прави изключително подходящи за монтаж на луксозни офис врати.
 11. Възможност за работа в широк температурен диапазон (от -25 до + 50)
НЕДОСТАТЪЦИ:
 1. Невъзмоност за работа в режим "multiuser".
 2. Неприложими за контрол на достъп на асансьори.
 3. Необходимост от периодична поддръжка (смазване) на бравата (един - два пъти годишно).

Механични брави за контрол на достъп

за контрол на достъп на административни сгради, училища, болници, лаборатории, малки хотели, складове, магазини и др. Безотказна и безаварийна работа без чипове, карти или други електронни носители на информация!
контрол на достъп

Цени от 170.00 лв. с включен монтаж.


Изцяло механична брава, осигуряваща контрол на достъп без електронни карти, чипове, тагове или ключове. Набирате комбинация от 1 - 7 цифри и букви и дръжката от външната страна се задейства. 

Опция "Винаги отворена". Лесна смяна на кода (шифъра). Изключително подходяща за монтаж на дървени врати на лекарски кабинети, учителски кабинети, лаборатории, магазини и др.