ТЕМАТА ДНЕС

ПодстранициЗа първи път в България: УниКредит Застрахователен Брокер предлага нова застраховка „Ключове на МПС“

Понеделник, 09.07.2012  -"Уникредитбулбанк"


Новият продукт компенсира допълнителните разходи, свързани с кражба или загуба на автомобилни ключове, както и разходите в случай на зареждане на грешно гориво.

За първи път в България УниКредит Застрахователен Брокер предлага на клиентите на УниКредит Лизинг специализирана застраховка „Ключове на МПС“, която е разработена съвместно със застрахователна компания Чартис Юръп С.А. (клон България). Програмата цели да компенсира допълнителните разходи, които клиентите правят при кражба или загуба на автомобилни ключове, както и разходите в случай на зареждане на грешно гориво.

„Разработването на застраховката е продиктувано от това, че по условията на стандартната застраховка Каско на автомобили, при кражба или загуба на ключ, застрахователят изисква ключалките да бъдат подменени или пренаредени, но не покрива разходите за подмяната. Тези разходи варират в зависимост от марката и модела на автомобила, но обикновено започват от 300 лв. и могат да надхвърлят 1000 лв. за МПС от по-висок клас (БМВ, Мерцедес и др.)”, обясни Калин Желев, управител на УниКредит Застрахователен Брокер.

Покритието за загуба или кражба на ключове включва:

- Смяна на ключ: възстановяване на разходите за смяна и настройване на ключовете от МПС, когато ключовете са изгубени или откраднати;

- Отключване: възстановяване на разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване и за настройване на ключовете на МПС, в случаите когато ключовете са изгубени или откраднати;

- Неизправност (повреда) на заключващите устройства - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройване на ключовете на МПС, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда. Покритието е в сила, когато МПС не е под търговска гаранция.

Покритието за възстановяване на разходи при зареждане на автомобила с грешно гориво от застрахования, член на неговото семейство или служител включва:

- Репатриране: възстановяване на разходите за репатриране на МПС от мястото на настъпване на събитието до най-близкия сервизен център, но за не повече от 50 км;

- Смяна на гориво – възстановяване на разходите за подмяна на горивото, включително за изпразване и почистване резервоара на МПС и изхвърляне на грешното гориво от съответния сервизен център;

- Наем на моторно превозно средство - възстановяват се разходите за автомобил под наем за срока на ремонт на МПС в сервизен център, но за не повече от 3 дни и до 200 лв. на ден.

Договореният лимит на отговорност по всяко от застрахователните покрития е 1350 лв.

През март за първи път в България на клиентите на УниКредит Лизинг беше предложена възможността да защитят автомобилите си срещу обезценка в случай на тотална щета или кражба, благодарение на специализирана застрахователна програма от УниКредит Застрахователен брокер. Чрез тази програма стойността на автомобила е допълнително защитена, и при кражба или тотална щета, клиентът получава обезщетение, което покрива реалните му загуби, а не само пазарната оценка на автомобила към момента на застраховането (както е при традиционното Каско).

  
инж. Антон Ганчев 

Мобилок - Ключарски услуги София
Подстраници (1): АРХИВ